Inschrijving VoetbalRijnmond Cup loopt door

De inschrijving van de VoetbalRijnmond Cup is inmiddels gestart. Er zijn tot op heden al 200 deelnemers aan de verschillende categorieën van de VoetbalRijnmond Cup toegevoegd. VoetbalRotterdam.nl heeft begin juli als media partner afscheid dienen te nemen van de organisatie van de VoetbalRotterdam Cup en dientengevolge ook als naamgever van het toernooi, de VoetbalRotterdamCup.  Reden daarvoor was dat 010 Sport  voornemens was om het toernooi in de huidige vorm (op termijn) naar het gehele gebied van Zuid Holland om te zetten en ook de naam van het toernooi daarop wilde aanpassen. VoetbalRotterdam.nl is om die reden niet meegegaan daar wij het regionale karakter van het toernooi sinds jaar en dag toejuichen en onderschrijven.

Vanaf heden ochtend is de site van de VoetbalRijnmondCup met een nieuwe organisator en VoetbalRotterdam.nl als media partner on line gegaan. Die organisator wil de traditie van de AD/RD-Cup, de RTV Rijnmond Cup en de VoetbalRotterdam Cup voortzetten. Gisteren heeft 010 Sport haar toernooi (bewust?) de naam van de Regio Rijnmond Cup toebedeeld. Daardoor kan verwarring ontstaan. De enige die altijd in de regio zal blijven is de VoetbalRijnmond Cup. Beide Cups c.q. toernooien hebben niets met elkaar van doen en hebben een andere insteek maar bovenal andere doelstelling.

Dit bericht is er om duidelijkheid te creëren. Mocht u vragen hebben, kunt u mailen naar info@voetbalrijnmondcup.nl Inschrijven voor de enige regionale Cup die altijd regionaal zal blijven, kan via www.voetbalrijnmondcup.nl